top of page

FRÖLUNDA FUTSAL CLUB är en förening som grundades våren 2013 av ett gäng ungdomar i Ungdomens hus - 1200 kvadrat. 

Vi har idag cirka 200 aktiva medlemmar och siktar på att aktivera så många ungdomar i lokalområdet som möjligt och med det vara en trygghetsfaktor i området. Vi vill erbjuda ungdomar ett nytt karriärval i form av sporten futsal. 

Därav vill vi att våra representationslag tillhör Sverige eliten.

För närvarande spelar herrlaget i Division 2 med siktet inställt på att ta sig tillbaka till högsta ligan i Sverige snarast möjligt.  

Varför finns vi

Hos oss ska man kunna spela futsal bara för motionens skull men även ha möjlighet att bli en aktiv elitidrottare.                                    

Föreningen ska vara en plats där alla, oavsett bakgrund eller framtidsutsikt, känner sig välkomna.

Ett andra hem

Precis som det är i ett hushåll ska Frölunda FC vara en trygg plats där alla har sin egen roll och förstår det egna ansvaret i skapandet av en respektfull gemenskap. Lyckliga familjemedlemmar utgör en framgångsrik familj. På samma sätt ska det vara i föreningens olika lag. Individuella prestationer ska premieras men även motiveras att tjäna kollektivets bästa.

Långsiktighet och ansvar

Vi är medvetna i svårigheten med att ge plats för ungdomar som av disciplinära skäl ratats i andra föreningar. Det är en utmaning som vi tror är värd att anta för att ge våra ungdomar i framförallt Frölunda en ny chans att skapa sig en positiv bild av sig själva och börja hoppas om en ljusare framtid. Processen att vända på negativa beteenden kräver långsiktighet, tålamod och stort ansvarstagande från föreningens ledare. Idrottsliga framgångar är därför underordnad denna process.

 

Vision

Vår ambition är att erbjuda glädje och utveckling för så många som möjligt, så länge som möjligt.

Vi strävar efter en bred ungdomsverksamhet och elitfutsal i balans.

I Frölunda FC kan alla växa – på och utanför plan. Om vi inte vinner så lär vi oss, därför kan vi aldrig förlora.

bottom of page