top of page

FRÖLUNDA FUTSAL CLUB.

Att vi heter Frölunda Futsal Club är rätt givet, eftersom våran huvudsakliga verksamhet är futsal och                            Frölunda är våran ort.

Partizani, syftar på patriotism och är ett ärofyllt namn att bära med tanke på vad framförallt de Ryska och Jugoslaviska partisanerna gjorde för att befria Europa från ockupationsmakten nazi-Tyskland.                                   Förutom i Jugoslavien så var partisanerna aktiva i hela sydeuropa. Även en stor man vid namn Ernesto Che Guevara triumferade med sina partisaner i Latin Amerika några år efter andra världskriget. Men namnet Partisaner har sitt ursprung ännu längre bak i tiden. Redan på Napoleons tid växte Partisaner fram i Frankrike.                                           Namnet kommer alltså ursprungligen från Frankrike.

En paroll som utmärker Partisaner genom alla tider är "våra olikheter förenar oss".  

Parollen hittar vi även på Frankrikes landslagströjor, bak på nacken står det "nos differences nous unissent".               

Det spelar ingen roll vad du har för kön, nationalitet, religion eller etnicitet är du bered att försvara dina grannar i alla lägen så är du en "partisan". 

Hur kopplar vi detta till FC Frölunda? Jo, uttrycket "våra olikheter förenar oss" eftersom vi älskar våran ort, Frölunda mer än allt annat. Många av oss har kommit till Sverige på grund av olika ockupationsmakter som tvingat oss på flykt. Några av våra länder kämpar än idag för att bli fria från sina ockupationer och vi vill stödja de i sin kamp.   

Vi hittar Partisaner i hela världen därav står det "Partizani" på våra ryggar med de 5 största skrifterna i världen. Kinesiska - Arabiska - Latinska - Hebreiska - kyrilliska. 

 

VÅRA FÄRGER - TRIKOLOREN.           

Våra färger som vi bär - Rött Vit, Blått - har stor betydelse.

Färgen Röd står för Jämnlikhet, Vit står för frihet och Blått för brödraskap. 

I östeuropa betyder färgerna blå, himmel vit, frihet och röd all det blod som fick offras under andra världskirget för att uppnå frihet. 

Även färgerna knyter an till den ovan nämnda parollen "våra olikheter förenar oss".                                                                                                                                              

Josip BROZ TITO

Född i Jugoslavien 1892 i nuvarande Kroatien, började redan jobba som 12 åring och arbetade som låssmed i unga år innan han blev skickad utomlands av far sin för att i hemlandet rådde det en stor kris.

 

I utlandet lärde han sig mycket om livet och började bilda en socialistisk ideologi som han försökte sprida när han kom tillbaka till sitt hemland. Han spred den främst bland industriarbetare och skapade genom det olika föreningar som handlade om att folket skulle överta makten från dåvarande kungen.

 

Han var med i första världskriget som soldat och satt en tid fängslad i Ryssland. I andra världskriget ledde han den jugoslaviska revolutionen där han var general över revolutions trupperna som kallade sig, Partizani! Revolutionen segrade 1945 och Tito blev president.

 

Dog 1980 i Jugoslavien. På naturlig väg.                                 Hans begravning blev den största genom tiderna i hela världen.                               

Ernesto CHE GUEVARA

Född i Argentina 1928, Che hade en fin framtid framför sig bosatt i Buenos Aires och var nyexaminerad läkare, men trots detta valde han att lägga sig själv åt sidan och ägna sitt liv åt att hjälpa sitt folk till ett bättre liv.                                 Efter en motorcykeltur genom Latin Amerika insåg Che misären hans medmänniskor levde i.

 

Che bestämde sig tillsammans med Cubas nuvarande president Fidel Castro för att starta den cubanska-revolutionen. Som gick ut på att folket skulle ta tillbaka makten från imperialisterna. Ches idéer var mycket lika Karl Marx socialistiska lära om samhället.

 

Cubanska revolutionen lyckades och Fidel Castro kom till makten samtidigt som Che valde att fortsätta sprida sin ideologi till övriga världen.

 

Dog 1967 i Bolivia. Avrättad av hela världens fiender. (USA)

bottom of page